Home > Noutati > Raport actualizat dupa aplicarea celei de-a doua runde de chestionare in cadrul proiectului HOPE

Raportul actualizat cu privire la rata de retentie a personalului, posibile motive pentru o rata scazuta de retentie a angajatilor romi, interactiunile intre colegi si cu managementul companiilor expune rezultatele dupa a doua runda de chestionare aplicate de experti ai HEKS/EPER România în firme din județele Cluj și Bihor în perioada octombrie – decembrie 2020, folosind instrumentele elaborate de Adrian Hatos (SC Praxis SRL). Raportul are două părți: prima parte expune rezultatele chestionarului aplicat angajatilor iar a doua parte prezintă rezultatele chestionarului aplicat managerilor (șefi direcți, șefi de tură) și specialiștilor din departamentele de Resurse Umane.

În februarie 2020, la prima anchetă, majoritatea subiecților din eșantion erau muncitori necalificați (79,6%), auto-identificați romi (56%), cu vârsta cuprinsă între 20-49 de ani (79%) iar 48% au absolvit maximum 8 clase. Aproape o treime din subiecți erau angajați în cele 4 companii din domeniul cablajelor incluse în eșantionul de firme, iar restul de peste 71% sunt angajați în firme de salubritate, domeniul alimentației publice sau al producției de mobilier.

Vechimea medie la actualul loc de muncă era de peste 4 ani, dar acest indicator era influențat de câteva cazuri cu vechime foarte mare, vechimea mediană fiind de 2 ani. Vechimea totală în muncă medie era de 14.3 ani. Indiferent de vârstă și de vechimea totală în muncă, cazurile în care vechimea la actualul loc de muncă este mai mare de 10 ani erau foarte rare.

Comparativ cu structura eșantionului din prima anchetă, în cea de-a doua anchetă avem următoarele modificări:

  • Pondere mai mare a angajaților din domeniul cablajelor auto
  • Pondere mai mare a femeilor
  • Distribuții nemodificate pe etnie, nivel de calificare
  • Pondere mult mai mare a celor din grupele de vârstă 40-59 de ani și mai redusă a celor din grupa 20-29 de ani
  • Ponderi modificate ale celor cu bacalaureat (în creștere) și cu 10 clase (în scădere)
  • Vechimea medie la locul actual de muncă mai mare cu 1 an (p (ANOVA)<0,01)
  • Vechimea medie totală mai mică, în schimb, cu aproape un an și jumătate (p(ANOVA)<0,01)

Trebuie subliniat că nu doar diferențele de compoziție a eșantioanelor în cele două anchete afectează comparațiile, ci și intervenția neplanificată a pandemiei covid-19 care a dus la măsuri de izolare, restricție a interacțiunilor exact după prima anchetă. Multe din diferențele semnificative care vor putea fi sesizate între cele două măsurători au ca principală cauză modificarea condițiilor de muncă intervenite din cauza pandemiei. Prin urmare, orice concluzie cu privire la impactul intervenției trebuie dedusă cu mare precauție pornind de la datele prezentate în acest raport.