Home > Proiectul HOPE

HOPE – Promovarea Nediscriminarii in Domeniul Locuirii Sociale si la Locul de Munca pentru Romi

Incepand cu luna septembrie 2019, Fundatia HEKS/EPER Romania implementeaza proiectul HOPE, alaturi de Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, coordonator. Proiectul este finantat prin programul Comisiei Europene Rights, Equality, Citizenship 2014-2020 si are o durata de 20 luni.

Pe baza expertizei si experientei anterioare, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi este responsabil de coordonarea componentei de locuire, iar HEKS/EPER Romania de coordonarea componentei de incluziune a romilor la locul de munca.

Obiectivele proiectului sunt combaterea discriminarii si sprijinirea incluziunii romilor la locul de munca, facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor si accesarea de locuinte sociale, promovarea legislatiei antidiscriminare si a politicilor de incluziune sociala in domeniul locuirii sociale si la locul de munca.

Rezultatele asteptate sunt: imbunatatirea cunostintelor cu privire la incluziunea romilor post-angajare pentru 40 de angajati de HR si middle management, imbunatatirea cunostintelor angajatilor romi cu privire la drepturile si responsabilitatile lor si la regulile organizatiei, colaborare sporita intre angajatii romi si non-romi, capacitate crescuta de implementare a legislatiei si politicilor antidiscriminare existente pentru includerea romilor, in domeniul locuirii sociale, pentru 30 de autoritati publice locale, cunostinte si competente sporite in domeniul locuirii sociale pentru 30 de experti locali pentru romi, capacitate crescuta de monitorizare, raportare si prevenire a cazurilor de evacuare fortata pentru 15 ONG-uri .

Acest proiect este finantat prin programul Rights, Equality, Citizenship al Uniunii Europene, în baza contractului de finanțare nr. 849089.